Faktor "Ekstra" i din Barnstøtte Betalinger

I tillegg til en standard barnestøtteberegning, vil mange stater enten kreve en ikke-frimodig forelder å betale en andel av ekstrautgifter, knyttet til oppdrett av barn (obligatorisk), eller bestille ekstra utgifter etter eget skjønn (skjønnsmessig).

Obligatoriske tillegg til Child Support Formula

Obligatoriske tillegg kan omfatte:

  • Helsekostnader som ikke er dekket av helseforsikring
  • Barnehageutgifter påløpt mens den oppsynsmessige foreldre jobber eller går på skole eller yrkesopplæring, som ofte vurderes i samme grad som bestemt av barnestøtteformelen

Diskret tillegg til Child Support Formula

Diskretionære tillegg kan omfatte:

  • Opplæringsutgifter som post-sekundær, privat skole, spesialundervisning eller høyskoleundervisning
  • Barnepleieutgifter mens oppsynsmannen er på jobb eller søker arbeid

Domstolene vil ofte ikke bestille noen tillegg til grunnleggende barnestøtteformelen dersom en ikke-frimodig foreldres inntekt er for lav til å garantere eventuelle tillegg. I så fall vil en domstol kun bestille en ikke-frihetsberøvende foreldre til å betale sin andel av grunnleggende barnestøtteformelen.

Hver stat har sine egne lover som styrer barnas støtte, så sørg for å lære mer om statens regler på deres nettsider eller fra en advokat som er lokal til saken.

Legg Igjen Din Kommentar